Witkacy, czyli Stanis?aw Ignacy Witkiewicz - ?ycie i twórczo??

Witkacy

Charyzmatyczna jednostka
„Jak panu nie wstyd mówi? tak marne wiersze?
To na pewno w?asny wyrób"

Pisarz
„Poezja nie jest wyra?aniem my?li w rymach,
tylko tworzeniem syntezy obrazów,
d?wi?ków i znacze? s?ów w pewnej formie.
Ale je?li forma jest wstr?tna, to nawet najlepsz? my?l obrzydzi? mo?e"

Wariat
„Uma hija humba gaga Manga haja gamba haha!"

Wielbiciel ironii
„Pusz si?, draniu, pusz si?, pusz - Potem hycniesz w grób i kusz."

Artysta z poczuciem humoru
„Kto si? za ten wiersz obra?a, ten si? sam za gówniarza uwa?a"

Fatalista
„O wy, znikomo ma?e fakty, W niesko?czono?ci czarnych ??dz,
O, jak?e marne s? wszystkie akty, Tych, co si? pusz?, karki swe gn?c."

Mi?o?nik otwartego, bezczelnego ?artu
„Wi?c tylko troch? mniej oporu, S?uchajcie, ach, o kotki me,
Lepiej niech wszystko b?dzie wed?ug wzoru,
Ni? ?eby mia?o by? tak bardzo „fe" ..."

Poliglota
„Quel sâle metier que la peinture Quel sâle,
quel sâle metier On peint chaque geule sans murmure
Pour avoir un peu de la monnaie"

Cz?owiek kontrowersyjny
„Ró?norodno?? prze?y? nigdy nie zaszkodzi,
Je?li cz?ek si? przy tym nie bardzo zasmrodzi,
A gdy i to nawet i tak nic nie szkodzi,
Bo w?a?ciwie mówi?c, kogo to obchodzi! Hej!"

Prowokator
„Z g?upim cz?owiekiem nie warto gada?,
Wi?c stulcie pyski i prosz? siada?!"